Home

Momentan, transmisiile noastre directe, pot fi urmarite numai pe pagina noastra de facebook. Pentru aceasta, dati click aici

MARANATHA! (Domnul nostru vine!)

 
Limba comună vorbită de cei ce trăiau în Israel pe vremea Domnului Isus a fost Aramaica - o variantă a ebraicii modificată de captivitatea babiloniană. Ca şi ebraica, aramaica face parte din familia limbilor semitice. Am putea spune că aramaica a fost prima „limbă creştină". Ea avea însă să fie înlocuită foarte repede cu „koine", dialectul de stradă al limbii greceşti, vorbită mai cu seamă în partea orientală a Imperiului Roman.”Maranatha”, acest cuvînt aramaic apare o singură dată în textul grecesc al Scripturii: „Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Cristos, să fie anatema! Maranata!" (1 Cor. 16:22). Despărţit în cuvintele componente: „Maran Ata", expresia înseamnă: „Domnul nostru a venit!" sau „Domnul nostru vine"! Exclamaţia se poate aplica fie la întruparea Fiului lui Dumnezeu în ieslea Betleemului, fie la cea de a doua Sa venire.Comunitatea noastra a ales sa poarte acest nume, care speram sa reprezinte dorința fierbinte din inima tuturor celor care ne vizitează atât sit-ul, cît și comunitatea.

Cuvântul pastorului Pastor

 
LUPTA CREŞTINĂ
1 Timotei 6,11,12
 ,,Lupta-te lupta cea buna a credintei, apuca viata vejnica la care ai fost chemat..,,
A. EXPERIENŢA NE ÎNVAŢĂ CĂ VIAŢA CREŞTINĂ REPREZINTĂ O LUPTĂ PERMANENTĂ DE LA CARE NIMENI NU ESTE EXCEPTAT.
1. Acest conflict a început în Grădina Edenului:
a. Ispitirea şi căderea primilor noştri părinţi constituie inceputul conflictului pe pamant.Gen. 3,1-6.
b. Acest conflict va  continua până la sfârşitul timpului cand Domnul Hristos il va distruge pe Satana.–Gen. 3,15.
2. Satana va intensifica acest atac împotriva copiilor lui Dumnezeu pe măsură ce ne apropiem de finalul acestei lupte.
a. ,,El dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită “1 Petru 5,8.
b. El este cuprins de o mare mânie fiindcă ştie că vremea lui este pe sfârşite - Apoc. 12,12. ,,vai de voi pamant si mare..”
B. NATURA ŞI SEMNIFICAŢIA ACESTUI CONFLICT
1. Este un conflict cu privire la loialitatea faţă de Hristos şi faţă de Legea Sa:
a. Cele două mari subiecte centrale aflate în discuţie în acest conflict sunt sigiliul lui Dumnezeu şi semnul fiareiApoc. 7,1-3.
,,Nu vatamati pamantul nici marea pana nu voi pune pecetea pe fruntile slujitorilor Dumnezeului nostru..”
b. Satana va declara război împotriva poporului care este credincios Legii lui Dumnezeu - Apoc. 12,17.,, Si balaurul maniat pe femeie s-a dus sa faca raboi cu ramasita care pazeste poruncile...”
2. Acest lucru va deveni din ce în ce mai evident pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul timpului.
a. Daniel a văzut punctul culminant al acestui conflict - Dan. 12,1.
b. Petru vorbeşte despre acest conflict ca despre încercarea de foc care va veni peste poporul lui Dumnezeu - 1 Petru 4,12.
c. Pavel spune că „toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Isus Hristos, vor fi prigoniţi- 2 Tim. 3,12.
d. El spune mai departe că „în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri”- Fapte 14,22.
e. Însă pentru noi este o făgăduinţă „puterea ta să ţină cât zilele tale” -Deut. 33,25.
f. Dumnezeul nostru nu va îngădui să fim ispitiţi peste puterile noastre - 1 Cor. 10,13.
c. Armătura noastră
a. Credinţa noastră ancorată în Hristos - 1 Ioan 5,4.5.; Mat. 17,20; Luca 17,6.
b. Sângele lui Isus Hristos este un mijloc de apărare puternic împotriva lui Satana - Apoc. 12,11.
c. Cuvântul lui Dumnezeu - Ef. 6,17; Luca 4,1-8; Evr. 4,12.
d. Duhul Sfânt - Is. 59,19; Gen. 39,7-9.
e. Rugăciunea stăruitoare
f. Veghere neîncetată - Marcu 14,38.
3. O răsplată bogată îi aşteaptă pe toţi cei care biruiesc în luptă.
a. Dreptul de a mânca din pomul vieţii - Apoc. 2,7.
b. Suntem salvaţi de la moartea a doua - Apoc. 2,11.
c. Pe ei îi aşteaptă cununa vieţii - 2 Tim. 4,7.8.
d. La porţile cerului îi aşteaptă o primire împărătească - Ps. 24,1-10.
Cornel Popa